OBECN? KNIHOVNA ?JEZD
Naposledy aktualizováno: 22.1.2019

 

Vítejte na stránkách Obecní knihovny ?jezd u Cerhovic

 

Obecní knihovna je po rekonstrukci znovu otev?ena.

 

T?šíme se na Vaši návšt?vu i v roce 2019!  Chystáme pro Vás nové tituly k zapůj?ení - máme pro vás p?kné tituly co se tý?e beletrie, detektivek nebo cestopisů. Snažíme se, abychom nezůstali pozadu, co se tý?e nových knih pro d?ti i dosp?lé  a proto jen namátkou doporu?ujeme z našeho seznamu nových titulů: Sedmilhá?ky, Bábovky, Veselí, Nejlepší víkend od Patrika Hartla nebo nové tituly od Tá?y Vasilkové-Keleové a mnoho dalšího, na co se můžete t?šit!! 

 

 Co dalšího se v knihovn? d?je můžete spat?it ve fotogalerii, která byla na našich stránkách obnovena.  

 

Výpůj?ní doba pro rok 2019 

 ?TER? (1* za 14 dní)
17:00 - 18:30 hod.

Rozpis otevírací doby naleznete v sekci "Služby"

 

undefined

  

   Adresa knihovny:

?jezd 34, budova Obecního ú?ad

e-mail:  okujezd@centrum.cz 

 knihovna k nahlédnutí  (foto p?ed rekonstrukcí)

 

 

Poplatek za knihovní služby v roce 2019

 

25,- / rok   d?ti a důchodci 

50,- / rok dosp?lí

 

                   INTERNET PRO VE?EJNOST ZDARMA !                   

 

 

 

 

Z?izovatel knihovny:  Obec ?jezd  www.ujezducerhovic.cz 
Knihovnice a administrátor: Lenka Kárová